List of Krithis of Maharajah Sri Jayachamaraja Wodeaiyar

kriti rAgaM tALaM
ambujAkshi simhavAhini tripuTa
aMbaa shrI rAje'svari bhogavasanta Adi
bAlakriSNaM nIlaveNi tripuTa
bAle brihasriSTi simmendramadhyamaM tripuTa
bhaja re re mAnasa pUrNachandrika Adi
bhUri bhAgyalahari pratApavarALi ?
brahmANDa valaye mAND tripuTa
bhairavaM bhaavaye bhairavi tripuTa
bhuvane'svari bhuvanagAndhAri tripuTa
chintayAmi jagadamba hinDoLaM Adi
chintayAmi satataM vIravasantaM aTa
chintaya sadA sindurAmakriya jhaMpa
devi jagadambike vasantabhairavi jhaMpa
durgA devi navarasakannaDa Adi
gaMgaNapate dUrvA.nki tripuTa
gaMgaNapate sadA nAgasvarAvaLi rUpakaM
gaurimanohari gaurimanohari jhaMpa
gajAnanaM gaNapatiM tODi maTyaM
hATake'svaraM bhajehaM hATakAmbari tripuTa
jagadpate sUryakAntaM tripuTa
jAlandhara nATTa Adi
kAmAkshIm varalakshmIM vasanta Adi
kshIrasAgara mAyamALavagauLa dhruvaM
lambodara nArAyaNagauLa tripuTa
manonmaNi mAmavatu 'suddhadhanyA'si dhruvaM
mahA tripurasundari kalyANi jhaMpa
mahiSAsuramarddhini nAmanArAyaNi tripuTa
nAgali.ngamahe'svaraM 'sa.nkarAbharanNaM rUpakaM
pAhi mAM supradIpaM Adi
pAhi mAm 'srI jayasamvardhani tripuTa
paripAhi mAM vakuLAbharaNaM tripuTa
paripAhi mAM 'subhapantuvarALi aTa
pAhi mAm 'srIrAje'svari guNDakriya tripuTa
sarasvatIM hamsavinodini Adi
'siva 'siva 'siva bho nAdanAmakriya misra jhaMpa
'srI chAmuNDe'svari kannaDa Adi
'srI gAyatri gamana'srama dhruvaM
'srI jAlandhara gaMbhIranATTA Adi
sri lalitA mahAtripurasundari nIlAmbari khanDa tripuTa
'srI mahAgaNapate aThANa Adi
'srI nAgali.ngaM vAchaspati jhaMpa
'srI rAjarAje'svari garudadhvani jhaMpa
'srI vidyAM lalitAM nAdabrahmaM tripuTa
'srI vidyAmodini kokilabhASiNi Adi
svAminAtha pAlaya chAruke'si tripuTa
umAm namAmi hemavati jhaMpa
vAmadevaM bhAvaye vAgadI'svari Adi
vandehaM 'sive kadanakutUhalaM maTyaM
vimalAmbike vijayavasanta tripuTa

Last Updated on 3/5/1997
By P. P. Narayanaswami
Email: swami@math.mun.ca