Compositions of Spencer R. Venugopal

 

 Varnams

 

 

 

1

E maya che

Malavi

Adi

2

Paradeavate

Purnachandrika

Adi

3

Nannu brovave Kannada

Adi

 

4

Sarasija lochani

Phalamanjari Adi

 

5

Bhava mochani

Andolika

Adi

 Kritis

 

 

 

6

Sarva vighna

Abhogi

Adi

7

Varaveena

Charukesi

T.Triputa

8

Gaja vadana

Natta

K.Chapu

9

Sri Vani

Harikambodi

M.Jampa

10

Gana nayakam

Navarasa kannada

Adi

11

Sri Kamakshi

Bhairavi

M.Chapu

12

Kamakshi

Kambodi

M.Chapu

13

Kadalaka

Hamir kalyani

Adi

14

Nee saridaivamu

Kedaragoula

Adi

15

Manavini

Nalinakanti

Adi

16

Parama sukhadame

Amrutavarshini

Rupakam

17

Telupa tarama

Garudadhwani

Adi

18

Maravakura

Latangi

Adi

19

Ne moralidithe

Shankarabharanam

Adi

20

Karunatonu

Sarasnagi

Rupakam

21

Ramam ravikula

Ramapriya

M.Chapu

22

Bhajana seyave

Bahudari

Rupakam

23

Nee padambhujame

Saveri

Adi

24

Sada nee pada

Todi

Adi

25

Tamasambu

Gourimanohari

Rupakam

26

Maravairi

Keeravani

Rupakam

27

Dayajudaka

Pavini

Adi

28

Nee vanti daivamu

Varali

Adi

29

Paraku neeke

Dhanyasi

Adi (tisram)

30

Sri Lalithe

Lalitha

Rupakam

31

Mahima teliya

Dharmavathi

Adi

32

Neerajayadakshi

Kalyani

M.chapu

33

Sarisamana

Vitapi

Adi

34

Kaladuledana

Vagadeeshwari

Rupakam

35

Pada pankaja

Anandabhairavi

Rupakam

36

Niragarinchu

Kharaharapriya

Adi (tisram)

37

Karunanidhe

Kokilapriya

Adi

38

Ika nannu

Rishabhapriya

Adi

39

Kamakshi

Todi

M.jampa

40

Marava taguna

Hesuni

Rupakam

41

Sri Kamakshi

Devagandhari

M.chapu

42

Palukuta tarame

Kapi

Adi

43

Padam

Vijayasri

Rupakam

44

Padam

Dhanyasi

Tisra triputa

45

Padam

Chintamani

M.chapu

46

Javali

Bilahari

Adi

47

Palumaru

Yadukula kambodi

Rupakam

48

Sri Rama ramana

Surati

Adi

49

Nava manohari

Ragamalika

Rupakam

50

Swarajathi

Sri

Adi

51

Sri Tripura sundari

Vachaspathi

M.chapu

 

Compiled by Malathi  Prasad