Sa Ri Ga Ma Pa Dha Ni Sa

Sruti Name
Swara Code 1
Swara
Value in cents
Just Intonation
Equi-tempered value in cents
Carnatic Ragas
Shadja
sa
s
0
C
C
All ragas
Ekasruti Rishabha
ra
r1
90
-
C + 90
Gowla, Saurastra
Dvisruti Rishabha
ri
r2
112
C#
C# + 12
Mayamalavagowla
Trisruti Rishabha
ru
r3
182
-
C# + 82
Bhairavi, Sri
Chatusruti Rishabha
re
r4
204
D
D + 4
Sankarabharanam, Kalyani
Sudha Gandhara
ga
g1
294
Pyth-D#
D + 94
Bhairavi, Sri, Punnagavarali
Sadharana Gandhara
gi
g2
316
D#
D# + 16
Kharaharapriya
Antara Gandhara
gu
g3
386
E
D# + 86
Sankarabharanam, Kambhoji
Chyuta Madhyama Gandhara
ge
g4
408
Pyth-E
E + 8
Devagandhari, Saurastra
Sudha Madhyama
ma
m1
498
F
E + 98
Kuntalavarali, Khamas
Tivra Sudha Madhyama
mi
m2
520
-
F + 20
Begada, Gowlipantu
Prati Madhyama
mu
m3
590
F#
F + 90
Kalyani
Chyuta Panchama Madhyama
me
m4
610
-
F# + 10
Varali
Panchama
pa
p
702
G
G + 2
most ragas
Ekasruti Dhaivata
dha
d1
792
-
G + 92
Saveri
Dvisruti Dhaivata
dhi
d2
814
G#
G# + 14
Mayamalavagowla
Trisruti Dhaivata
dhu
d3
884
A
G# + 84
Kambhoji
Chatusruti Dhaivata
dhe
d4
906
-
A + 6
Kalyani
Sudha Nishada
na
n1
996
A#
A + 96
Bhairavi
Kaishiki Nishada
ni
n2
1018
-
A# + 18
Kharaharapriya
Kakali Nishada
nu
n3
1088
B
A# + 88
Sankarabharanam
Chyuta Shadja Nishada
ne
n4
1110
Pyth-B
B + 10
Devagandhari, Saurastra, Nilambari
Tara Shadja
sa'
s'
1200
C'
C
most ragas

Compiled by Mohan Ayyar using various sources such as books by Bhagyalakshmy and Sambamoorthy.