Compositions of  N. S. Ramachandran

 

 

 

Raga

Tala

Varnams

 

 

 

1

Gananayaka

Sunadavinodini

Adi

2

Mayile

Guhamanohari

Adi

3

Taruni ninne

Valaji

Rupakam

4

Padareti

Devagandhari

Ata

Kritis

 

 

 

5

Sri mahaganapathe

Abhogi

K.chapu

6

Saraswathi

Saraswathi

Rupakam

7

Ananda natana

Arabhi

Adi

8

Sri Lalithe

Ritigoula

Rupakam

9

Kumara guha

Malaymarutham

Adi

10

Kamalambhike

Vijayavasantham

Rupakam

11

Sri Sharadambike

Dhanyasi

K.triputa

12

Mahadeva manohari

Kannada

Rupakam

13

Karunanidhi

Vasantha

Adi

14

Intha bharama Sri

manoranjani

Adi

15

Kumara vadivelane

Goula

Adi

16

Deenanatha kula

Suryakantham

Adi

17

Jaba kusuma

Pratapa varali

Rupakam

18

Vagheeshwari

Hamir kalyani

Adi

19

Sri Janaki manohara

Bilahari

Adi

20

Varana mukhane

Arabhi

Rupakam

21

Neerajaskhi

Bhairavi

Rupakam

22

Innamum dayavu

Shanmukhapriya

Adi

23

Emodaya Navarasa

kalanidhi

Adi

24

Bruhannayakim

Todi

Triputa

25

Chidambaram enroru

Khamas

Adi

26

Akhilanda nayaki

Athana

Adi

27

Chandra chudamane

Sindhuramakriya

Adi

28

Sharavana bhava

Abhogi

Adi

29

Maha tripura sundari

Valaji

Adi

30

Sri raghukula

Devagandhari

Adi

31

Kamalalaye

Kuntalavarali

Adi

32

Sri Sharade

Begada

Adi

33

Chandra kaladhara

Yadukulakambodi

Adi

34

Vinayakam bhaja

Saraswathi manohari

Rupakam

35

Sri Raja rajeshwari

Punnaga varali

Adi

36

Karuna jalanidhe

Hemavathi

Rupakam

37

Lalithambike

Mukhari

Adi

38

Kamalayadakshi

Pantuvarali

Adi

39

Sadaya napai

Shudda saveri

Rupakam

40

Vachama gochara

Shadvidhamargini

K.triputa

41

Karunapayo nidhe

Kambodi

K.chapu

42

Veru thunai

Todi

Adi

43

Maname ninai

Nattakuranji

Adi

44

Guhane sharavana

Hindolam

Adi

45

Kandanai ninaindu

Hamsanadam

Adi

46

Tillana

Dayavathi

K.triputa

47

Poom pozhil

Ragamalika

Adi

48

Ambala madiya

Surati

Adi

49

Sri Chandrashekara

Shankarabharanam

K.triputa

50

Sri matabhinava

Kalyani

Adi

51

Shankara guruvara

Ragamalika

Shlokam

52

Tyagaraja gurunatha

Purvikalyani

Rupakam

53

Spuratuthe

Keeravani

Adi

 

Compiled by Sri Ashok Madhav