Krithis on Ganesha and Hamsadhwani

Ashok Madhav (madhav_pgh@yahoo.com)

Traditionally a concert begins  with an invocation - a  kriti on Ganesha-most often “Vatapi Ganapathim bhajeham” in Hamsadhwani ragam. This is the popular composition of Muthuswami Dikshitar. Though the ragam Hamsadhwani  itself  was created by his father-Ramaswamy Dikshitar, he  did not compose a kriti in praise of  Ganesha but he did compose a  Prabhandam on Lord Shiva and  a varnam on Subramanya in Hamsadhwani.  It  is said, Maha Vaidhyanatha Sivan was the first one to sing the kriti- “Vatapi Ganapathim bhajeham” elaborately  with alapana, neraval,  swarams etc. More often composers have used  Hamsadhwani ragam for songs on Ganesha. (see below the list of kritis in Hamsadhwani ). Perhaps the pentatonic scale of Hamsadhwani  is pleasing and sets the right mood for the concert.  Generally speaking, Hamsadhwani ragam  is associated with Ganesha. However, Ganesha compositions in other ragams are also available. Close to 400 compositions on Ganesha in other ragams  are documented in music literature. Some uncommon ragams  like  Andolika, Chintamani, Kantamani, Saraswathi, Latangi,  Kamala manohari, Suposhini, Gaudamalhar,Dharmavati, Jhalavarali, Jalarnavam, Koshalam, Esha manohari, Shulini,  Nagaswaravali, Durvanki, Senavathi, Sunadavinodini, Rudrapriya, Hemathi  etc. have been used.

In Hamsadhwani

Anai Ma mukhane-- Ramanathan Chettiar

Anai mugattharase - D.Pattammal  

Bhajare Vighneshwaram –- Raghavendrawami

Gajanana gauri tanaya - S. Varadarajan / Mohan Ayyar

Gajavadana beduve –Purandara dasa

Gajavadanam Karunasagaram-   S. Maralingam

Gajavadana mam pahi- MD.Ramanathan

Gam ganapathe namo nama-  Muthiah Bhagavatar

Gana Ganamunaku-- Ganapathi  Sachidananda

Gananatharin-  Vishalakshi ammal

Gananayakane sharanam- KM.Soundaryavalli

Ganapathi tunaiye- Viramani Iyer

Ganapathe  namo nama- Muthiah Bhagavatar

Ganapatiye  niye  Gunanidhiye- Lalitadasar

Gauri sutam sri ganesham- Mangalam Ganapathi

Maha ganapathe- Indira Natesan

Maha ganapathe nee Mahima- Ramaswami Sivan

Maha ganapathi namo namo- Meenakshisuta

Muladhara murthi- Papanasam  Sivan

Namami vighna vinayaka- Krishnaswamy Ayya

Om shakti ganapathim- RK.Suryanarayana

Palayamam Ganapathe- Chitravina Ravikiran 

Pranavakara Ganapathim- Ashok Madhav

Sadasivan maindane- Maharajapuram Santhanam

Shakti ganapathe- Lakshmi Krishna

Sri Ganapathi unnai--  Kamala Krishnamurthi

Sri Ganapathim bhajare- Cuddalore Subramanian

Vallabhesha Vighnaraja- Sankaranarayana Iyer

Vandenishamaham – Mysore Vasudevacharya

Varana mukhava- Kotishwara Iyer

Vara vallabha ramana- GN.Balasubramanian

Varana vadanam- AV.Krishnamachar

Vatapi Ganpathim- Muthswami Dikshitar

Vinayaka nata pala- Ambika dasa

Vinayaka vighna nashaka- R.Ganesh

Vinayakin arul-  Kamala sulochana

 

 In other ragas

Sharanu benekana- Bilahari- Purandara dasa

Sharanu Siddhi vinayaka- Sourashtram- Purandara Dasa

Eka dantam bhajeham- Bilahari- MD

Lambodharam avalambe- Kamboji –Mys. V

Ganapathe mahamate- Kalyani-MD

Ganapathiye- Kharaharapriya-  P.Sivan

Ganesham japami- Sankrandanapriya- Bang.M

Gananayaka- Begada- Bang.M

Ganapathe- (tillana)- Kanada- Maha Vaidynatha Sivan

Mahadevasutam- Nagaswaravali- AM

Bhajamanasa –Kantamani-AM

Vandeham – Shanmukhapriya- AM

Bhaja manasa –Bahudari-  Tulasi vanam ??

Sri Ganapathi – Sourashtram- Tyagaraja

Ganapate suguna- Janaranjani- M.Bhag

Gajavadana herambha- Sri-  Bang.M

Gajavadana karuna- Sriranjani- P.Sivan

Gajavadana paliso- Begada- Vijaya Vittala

Gajavadana sammodita- Todi- Kumara Ettendra

Gajanana yanuchu- Todi – Chinnikrishna dasa

Gajanana yanuchu- Harikamboji- Chinnikrishna Dasa

Gananayaka bhagyadayaka- Begada- Bangalore Mukund

Gana nathane- Sarang- Perisami Tooran

Gana nathanai- Nata- T.Lakshmanan Pillai

Gananatha sharanam- Mohanam- Gopalakrishna Bharathi

Ganapathiye thunai- Mayamalavagoula- Perisami Tooran

Gananatha- Gaula- Mayuram Vishwanatha Sastri

Gam ganapathe- Durvani- J.Wodeyar

Gam ganapathe sada-  Nagaswaravali- J.Wodeyar

Gajavadana –Chakravakam- NS.Ramachandran

Gajanana- Jaganmohini- Lalitha dasar

Gajanana pahi- Sama-  Bang.M

Gajamukha- Latangi- D.Pattammal

Gajamukhane siddhi- Nata- Vyasaraya

Gajamukham- Kamalamanohari- Bang.M

Gajamukha ninege- Shanmukhapriya- NS. Doreswami

Gajananyutam- Veghavahini- MD

Gananayakam-Rudrapriya-MD

Ganarajena- Arabhi- MD

Ganesha kumara- Chenjuti- MD

Gananathaya Namaste- Goula-Ambi  Dikshitar

Gam ganapathe- Durvanki- J.Wodeyar

Bhajami manasa – Sindhuramakriya -AM

Varana vadanam- Sriranjani – AM

Vandu enakku – Suddhasaveri – AM

Vallabha nayakasya- Begada- MD

Gajavadana vighna nivarana- Goula- AM

Shaktihastam- Ratnangi- AM

Chintayami sada- Chitrambari- AM

Pranamamyaham- Goula- Mys.V