Compositions of  Prof. T.R. Subramanyam

 

                                                            VARNAMS

Name of Varnams

Ragam

Talam

Gananatha

Devagandhari

Adi

Sendil vazh

Hamir Kalyani

Adi

Dharmama

Varamu

Adi

Annaiye

Dwijavanti

Adi

Innamum

Sama

Adi

Angayakanni -Padavarnam

Mishra Sivaranjani

Adi

Innum

Athana

Adi

Vanajaksha

Behag

Adi

 

 

 

 

PALLAVIS

 

Vigneshwaram

Hamir Kalyani

Adi- Khanda gati

Subramanyam

Kamboji

Chatusra Rupakam

Saravananai

Todi

Khanda Ata

Sri Rajagopala

Saveri

Tisra Triputa -Tisra gati

Velava

Ritigoula

Chatusra Rupakam- Misra gati

Namami

Hamsadhwani

Misra Triputa

Saravana

Kanada

Mishra Triputa-Tisra gati

Vaibhave

Shankarabharanam

Adi

Shambho

Pantuvarali

Mishra Triputa

Ma- mano

Surati

Khanda Triputa